Openbare Basisschool De Koempoelan

Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koempoelan

In het kort

Toelichting van de school

Fouten maken mag, fouten maken moet om te leren.

Op De Koempoelan, de oudste school in de Weidevenne, geloven we dat alle leerlingen tot groei en tot bloei kunnen komen. De lotusbloem in ons logo staat daarvoor symbool. We zijn een lerende school waar iedereen met en van elkaar kan leren.  

Wij laten je zien wie je bent, wat je kan en wat je samen met anderen kunt doen.

Op De Koempoelan laten we je kennismaken met "de echte wereld". Dat doe je door naast leren lezen, rekenen, spellen en taal samen aan leuke en interessante thema's te werken. Erop uit te gaan met de groep en je wereld te verbreden. In ons moderne en "open" gebouw laten wij jou je talenten gebruiken en ontwikkelen tijdens spel en onderzoek. Samen leren voor het leven!

In deze schoolgids laten wij u nader kennismaken met onze school en wat wij voor de Groei van uw kind kunnen betekenen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit onze missie en visie hoe onze school werkt en wat u van onze school mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Creativiteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Een leven lang leren
  • Vertrouwen & verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koempoelan is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Wij hanteren zodoende geen wachtlijst of een uiterste aanmelddatum. Wilt u bij ons komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven