School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

Wales 4 1448 JK Purmerend

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gebruikt om de leervorderingen van de leerling te evalueren, analyseren en bij te stellen. Er wordt gekeken of de kinderen presteren volgens hun leerlijn wat we kunnen inzetten om de individueel gestelde doelen te halen. Dat beschrijven we in het ontwikkelingsperspectief van het kind. Hierin noteren we didactische gegevens en beschrijven we de doelen die de kinderen in de geplande onderwijstijd kunnen gaan halen.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we ook welke factoren de leerling beïnvloeden in het leren en welke stappen en acties we ieder half jaar ondernemen om ervoor te zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk ondersteunen in het ontwikkelen en leren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven