School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

Wales 4 1448 JK Purmerend

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt in principe intern opgelost. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als een leerling bij ons op school gaat beginnen, dan kijken we behalve naar de leeftijd ook altijd goed naar wat het kind nodig heeft, welke leerstof er aangeboden moet worden en welke andere onderwijsbehoeften het kind heeft.

Op basis daarvan maken we een keuze in welke groep het kind het beste past. We zorgen dat kinderen met zoveel mogelijk leeftijdsgenoten in de groep zitten, maar kijken ook naar het niveau.

Zo kan het zijn dat kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten.

En om het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten, wisselen enkele kinderen voor de instructie van de vakken rekenen, spelling en lezen soms van groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Niet van toepassing. Leerlingen in leerjaar en 2 worden opgevangen in de centrale voorziening van Samenwerkingsverband Waterland de Kleine Karekiet.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het gepubliceerde schoolondersteuningsplan is een 'ruwe' versie, die nog verder aangevuld moet worden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven