School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

Wales 4 1448 JK Purmerend

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Plankier

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat sinds februari 2012 in de wijk de Weidevenne in de gemeente Purmerend en valt onder het bestuur van de Stichting CPOW Onze leerlingen komen vrijwel allemaal van scholen uit het Samenwerkingsverband Waterland.

Alle leerlingen die onze school bezoeken hebben sinds augustus 2015 een Toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring Waterland, nodig om toegelaten te mogen worden tot onze school.

Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs, wij bieden passend onderwijs aan leerlingen met extra ondersteunings -en onderwijsbehoeften tussen de 4 en 13 jaar. In het algemeen kunnen we aangeven dat de doelgroep zich kenmerkt door belemmeringen op cognitief gebied hebben of/en op sociaal-emotioneel terrein. Het gemiddeld IQ van de kinderen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs schommelt de laatste vijf jaar tussen de 74 en 78. Bij vrijwel alle leerlingen is sprake van een combinatie tussen een beperkte intelligente en sociaal-emotionele problematiek. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, sterk, uniek
  • Vertrouwen
  • Stimuleren
  • Ontdekken
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2020-2021

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn er op SBO Het Plankier 9 groepen, waaronder een specialistische kleutergroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven