Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Vlieger in Purmerend. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en de feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Vlieger is een toekomstgerichte basisschool, met een oecumenische identiteit. Wij staan open voor vernieuwingen en behouden wat goed is. Een plek waar kinderen met plezier naartoe komen, zichzelf mogen zijn en hun talenten mogen ontwikkelen, om zich zo klaar te maken voor de toekomst. In een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving worden kinderen betrokken en gestimuleerd om nieuwe dingen te leren en te onderzoeken. Kinderen, ouders en het team werken samen en zijn betrokken. We hechten belang aan een stevig pedagogisch- en sociaal klimaat en bieden kinderen ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Nieuwsgierig
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben op onze school kleine klassen gemiddeld tussen de 20-25 leerlingen om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en de kinderen zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen bieden. Hier reserveren we expres extra formatie voor, omdat we vinden dat dit de kinderen en ons onderwijs ten goede komt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Voor- en naschoolse opvang op De Vlieger

Wij werken samen met diverse opvangpartners. Binnen onze school is Sportify Kids gevestigd. Voor meer informatie kijk op www.basisschooldevlieger.nl en/of www.sportifykids.nl               

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven