Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Vlieger in Purmerend. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en de feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool De Vlieger is een basisschool in de Purmer-Zuid. We zijn een Vreedzame en oecumenische basisschool. De Vlieger staat voor een fijne speel- en leerplek, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Ons uiteindelijke doel is bereikt als de leerlingen na groep 8 kunnen terugkijken op een fijne basisschooltijd, waar ze veel geleerd hebben en mooie momenten samen hebben meegemaakt. Wij zorgen dat onze kinderen doorstromen naar een school in het voortgezet onderwijs die aansluit bij hun eigen niveau, hun eigen talenten, mogelijkheden en hun eigen motivatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Nieuwsgierig
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Voor- en naschoolse opvang op De Vlieger

Wij werken samen met diverse opvangpartners. Binnen onze school is Sportifykids gevestigd. Voor meer informatie kijk op www.basisschooldevlieger.nl                       

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven