Oecumenisch Basisschool Het Baken

Grevelingenmeer 62 1447 AS Purmerend

  • Jaarlijks evenement waarbij kinderen hun talenten tonen op het gebied van muziek, sport, dans, creativiteit, welsprekendheid.
  • De wereldoriëntatie vakgebieden worden veelal thematisch aangeboden.
  • De christelijke feestdagen krijgen op onze oecumenische school extra aandacht
  • Het Baken is aangesloten bij een cultuurorganisatie die jaarlijks een boeiend programma voor de kinderen aanbiedt.
  • Kinderen leren door te doen. Daarom zijn veel doe-activiteiten gekoppeld aan de leervakken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van het leerling-tevredenheidsonderzoek worden in de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en met het team besproken.

Daarbij wordt antwoord gegeven op de kernvragen: Wat gaat er goed, waar leerlingen tevreden over en waar over minder, wat moet er dan beter? In de verschillende overlegorganen wordt gesproken over de manier waarop de verbeteringen het beste tot stand kunnen komen. De stem van de leerling wordt daarbij uiteraard zeer serieus genomen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven