Openbare Basisschool Oeboentoe

Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

  • Onder andere met behulp van moderne ict-middelen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Oeboentoe
  • 's Ochtends is er aandacht voor rekenen, taal, lezen en schrijven.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Oeboentoe
  • Onze leerlingen maken mooie kunstzinnige en technische creaties. Hierbij werken we samen met Cultuurhuis Wherelant.

In het kort

Toelichting van de school

Wil jíj laten zien wie je bent, wat je kan en wat je sámen met anderen kunt doen? Op Oeboentoe laten we je kennismaken met "de echte wereld". Dat doe je door samen aan leuke en interessante thema's te werken, erop uit te gaan met de groep en op een ontdekkende manier je wereld te verbreden. In ons moderne en veelzijdige gebouw laten wij jou je talenten gebruiken en ontwikkelen tijdens spel en onderzoek. Samen leren voor het leven. Met aandacht voor elk talent!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in het onderwijsaanbod en de resultaten van obs Oeboentoe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Oeboentoe is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Wij hanteren zodoende geen wachtlijst of een uiterste aanmelddatum. Wilt u bij ons komen kijken, bent u uiteraard van harte welkom. Klik hier om een rondleiding op onze school aan te vragen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven