Openbare Basisschool De Nieuwe Wereld

Yellowstone 11 1448 XW Purmerend

  • Een nieuwe schooldag begint
  • Na acht jaar hard werken en leren, zwaaien we groep 8 feestelijk uit.
  • Wij werken met een continurooster. Onze TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
  • Vanuit het programma van De Vreedzame school werken wij aan de sociale competenties en het gevoel van saamhorigheid.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven