Openbare Basisschool De Nieuwe Wereld

Yellowstone 11 1448 XW Purmerend

  • Een nieuwe schooldag begint
  • Na acht jaar hard werken en leren, zwaaien we groep 8 feestelijk uit.
  • Wij werken met een continurooster. Onze TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
  • Vanuit het programma van De Vreedzame school werken wij aan de sociale competenties en het gevoel van saamhorigheid.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van de openbare basisschool de Nieuwe Wereld in Purmerend.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Betekenisvol
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De terugloop van leerlingen laat zich verklaren door wijkgebonden factoren.

De nieuwbouwwijk "Weidevenne" is in verschillende fasen gebouwd. Het Amerika kwadrant, het deel waar onze school staat, is gebouwd rond de millenniumwisseling.

Het aantal vier jarigen is de afgelopen jaren geleidelijk minder geworden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er zijn twee contactpersonen op school aanwezig. Mevr. Samantha Boland, samanthaboland@obsdenieuwewereld.nl en mevr. Saskia Smit, saskiasmit@obsdenieuwewereld.nl.

Terug naar boven