Openbare Basisschool De Koempoelan

Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koempoelan

In het kort

Toelichting van de school

Op De Koempoelan geloven we dat alle leerlingen tot groei en tot bloei komen. De lotusbloem in ons logo staat hiervoor symbool. We zijn een lerende school waar iedereen met en van elkaar kan leren: "Fouten maken mag, fouten maken moet om te leren".

Wij laten je ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je samen met anderen kunt leren. Naast het leren lezen, rekenen en taal werk je samen aan leuke en interessante thema's: Samen werken aan jouw groei en bloei!

Nieuwsgierig naar onze school? U bent van harte welkom voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Creativiteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koempoelan is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Wij hanteren zodoende geen wachtlijst of een uiterste aanmelddatum. Wilt u bij ons komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven