Openbare Basisschool 't Pierement

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Pierement

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht kunnen wij via de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR, een invaller regelen. Aangezien het aantal invallers op dit moment beperkt is, proberen wij dit altijd intern op te lossen. Wanneer het niet lukt om de klas over te nemen worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Indien er meerdere leerkrachten ziek/afwezig zijn of wanneer het niet mogelijk is om een groep over te nemen, kan er aan ouders/verzorgers gevraagd worden om zelf voor opvang te zorgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven