Openbare Basisschool De Delta Delfland

Delfland 2 1447 AV Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Delfland
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Delfland
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Delfland
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Delfland
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Delfland

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS De Delta Delfland. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Delta Delfland. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Met deze informatie krijgt u een beeld van onze school. 

Openbare basisschool De Delta Delfland is centraal gelegen in de Purmer Zuid en goed bereikbaar voor alle kinderen uit de omliggende wijken. In een veilige en open sfeer werken kinderen, leerkrachten en ouders samen aan een leerzame en onvergetelijke basisschooltijd. We kijken goed naar wat uw kind nodig heeft om zichzelf te zijn en de vaardigheden te leren die het nu en in de toekomst nodig heeft. De medewerkers en de kinderen vormen samen De Delta Delfland, met hart voor elkaar.

Uiteraard is er over ons onderwijs nog veel meer te vertellen. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze website: www.dedeltadelfland.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Veilige en open sfeer
  • Hart voor elkaar
  • Jezelf zijn
  • Eigenaar van eigen leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven