Openbaar Dalton Kindcentrum het Parelhof

Zichthof 11 1445 HC Purmerend

  • Dalton Kind Centrum voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar.
  • Dit is in de patio: een gezellige binnentuin.
  • Er zijn vier kleutergroepen voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Ze werken met gezamenlijke thema's en Ik-doelen.
  • Rond het KindCentrum is veel groen en zijn er fijne speelplekken!
  • In samenwerking met de Bibliotheek Waterland hebben wij een servicepunt in onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Het Parelhof is een Dalton Kindcentrum in Purmer-Noord. Binnen het Parelhof werken school, opvang en peuterspeelzaal intensief samen. Het Parelhof is een plek waar kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 13 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Daarbij wordt door iedere medewerker en begeleider gewerkt vanuit dezelfde visie, gebaseerd op de principes van het Daltononderwijs.

Ons Kindcentrum heeft de volgende drie pijlers als basis:

• Openbare Dalton Basisschool het Parelhof 
• Peuterspeelzaal Pinkeltje
• Buitenschoolse opvang de Driesprong 

Daarnaast zijn er vaste samenwerkingen met onder andere Cultuurhuis Wherelant, Spurd, Bibliotheek Waterland, Muziekschool Waterland, Bijlescontact.nl, NKT en Dansschool Natasja. Zij verzorgen het naschoolse aanbod.
In het Parelhofgebouw bevindt zich een locatie van Bibliotheek Waterland. Deze locatie is er niet alleen voor de kinderen en ouders van het Parelhof maar dient ook als wijkvoorziening: iedereen die lid is van de Bibliotheek mag hier boeken komen halen en terugbrengen.

In het Parelhof bevinden zich servicepunten van diverse welzijnsinstanties:
• Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Door hun fysieke aanwezigheid zijn de drempels laag en de lijnen kort, waardoor situaties snel gesignaleerd worden en kinderen (en soms ook ouders/verzorgers) snel geholpen kunnen worden. Bij al deze samenwerkingen gaan wij uit van de whole child approach (een benadering waarbij alle aspecten van een kind meegenomen worden), omdat alle aspecten invloed hebben op elkaar. Er wordt gewerkt vanuit de visie die gebaseerd is op de daltonkernwaarden: samenwerking, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie, digitale geletterdheid en burgerschap.
Door intensieve samenwerking van de medewerkers ontstaat een breed beeld van hoe uw kind functioneert. Hierdoor zijn we beter in staat om in te spelen op zijn of haar behoeften, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vreedzaam
  • Veilig
  • Gezond
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven