Openbare Basisschool De Ranonkel

Boterbloem 3 1441 TT Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Ranonkel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Obs De Ranonkel is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De kinderen gaan gemiddeld 8 jaar uitdagend en passend onderwijs volgen. Het onderwijs op obs De Ranonkel richt zich op de verstandelijke, de sociale, de motorische en de emotionele ontwikkelingsgebieden van elk kind. Dit gaat samen met de dagelijkse aandacht voor algemeen aanvaarde normen en waarden met waardering en respect voor elkaars culturele afkomst en milieu.

Het onderwijs op obs De Ranonkel is een ononderbroken ontwikkelingsproces waarin de kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs en de maatschappij waar zij zich verder in ga ontplooien.

Tevens biedt dit venster u inzicht in de resultaten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Meesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), welke aanwezig is in het schoolgebouw, verzorgt naast de voor- en naschoolse opvang ('t Gorsebos) ook een peuteropvang ('t Boterbloempje). De peuteropvang is vier dagdelen aanwezig.

Tussen de peuterspeelzaal en de kleuterbouw vinden gedurende het gehele schooljaar, op gezette momenten, samenwerkingsprojecten plaats. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven