Openbare Basisschool Wheermolen

Dr Albert Schweitzerlaan 32 A 1443 WT Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
  • Het gebouw is gereed in najaar 2022
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn tevreden met onze school! Dat blijkt wel uit het tevredenheidsonderzoek dat door meer dan 90% van onze bovenbouwleerlingen is ingevuld. Samen met de leerlingenraad verbeteren we de dingen waarover leerlingen minder tevreden zijn. Door maandelijks met de leerlingenraad te overleggen, blijven we continu verbeteren en dat wordt door iedere betrokkene van de school gewaardeerd.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de cijfers die de ouders van onze leerlingen aan onze school hebben gegeven. We mogen op basis hiervan wel concluderen dat ouders op obs Wheermolen tevreden zijn over het onderwijs, de communicatie en het schoolklimaat.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven