O.S.V.O. Martin Luther Kingschool

Dr. J.M. den Uyllaan 10 -12 1442 VS Purmerend

Schoolfoto van O.S.V.O. Martin Luther Kingschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent ontwikkeling
  • Sociaal competent
  • Hoge doelen stellen
  • Vergroten zelfstandigheid
  • Juiste ondersteuning per lln

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 zaten er 107 leerlingen op de SO afdeling en 109 op de VSO afdeling.

De Martin Luther Kingschool voor (V)SO biedt passend onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 18 jaar met zeer verschillende mogelijkheden.

In het algemeen geldt voor onze leerlingen dat zij beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis.

Alle leerlingen hebben in meer of mindere mate een verstandelijke beperking.

Veel leerlingen hebben daarnaast problemen met het ontwikkelen van hun sociale redzaamheid, vaak als gevolg van bijkomende diagnoses zoals ADHD, ASS, MCDD, PTSS en dergelijke.

Bij het toelaten van leerlingen is vooral de ondersteuningsbehoefte (veiligheid, structuur, behoefte aan begeleiding, soms één op één) een belangrijk gegeven.

Leerlingen kunnen alleen worden toegelaten als zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV-(V)SO) hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
94

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven