Montessori School

Salland 38 1447 BT Purmerend

Schoolfoto van Montessori School

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons onderwijs kenmerkt zich door heterogene groepen. Bij ons op school spreken we van onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de onderbouw zitten 4-6 jarigen kinderen (groep 1 en 2). In de middenbouw zitten 6-9 jarigen (groep 3, 4 en 5). In de bovenbouw zitten 9-12 jarigen,(groep 6, 7 en 8). Binnen de verschillende bouwen zijn parallelgroepen. Onze school telt in totaal 8 groepen; twee onderbouw- , drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven