Montessori De Beleving

Salland 38 1447 BT Purmerend

Schoolfoto van Montessori De Beleving

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzichten in de resultaten van Montessori Onderwijs Purmerend.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt Schoolvensters u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons onderwijs kenmerkt zich door heterogene groepen. Bij ons op school spreken we van onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de onderbouw zitten 4-6 jarigen kinderen (groep 1 en 2). In de middenbouw zitten 6-9 jarigen (groep 3, 4 en 5). In de bovenbouw zitten 9-12 jarigen,(groep 6, 7 en 8). Binnen de verschillende bouwen zijn parallelgroepen. Onze school telt in totaal 8 groepen; twee onderbouw- , drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven