Oecumenische basisschool Kawama

Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Kawama

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Welbevinden is een heel belangrijke pijler op Kawama. We besteden veel tijd en aandacht aan een positieve groepsdynamiek (bijv. door Rots en Water training aan leerjaar 5), aan gelukkige leerlingen en goede samenwerkingen. Dat is ook altijd in ontwikkeling en groepen verschillen hierin ook. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op Kawama vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Na het tevredenheidsonderzoek in 2022 is een klankbordoverleg gestart. Iedere periode (vijf keer per schooljaar) is er een overleg tussen directie en ouders (uit iedere groep één afgevaardigde). De communicatie wordt besproken en een ander onderwerp. Bijvoorbeeld het nieuwe rapport (verslag) of de inzet van de ouderbijdrage. Op deze wijze hoort de school wat er leeft onder onderwijs en ontvangen ouders een uitleg waarom bepaalde zaken op een bepaalde wijze zijn georganiseerd. Dat zorgt over en weer voor duidelijkheid. Waar nodig en mogelijk worden er acties in gezet na een overleg. Het wordt door alle betrokkenen als waardevol beschouwd.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven