Oecumenische basisschool Kawama

Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Kawama

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dat wordt intern geregeld of met de inzet van vervangende externe leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 zijn de scheidslijnen tussen de verschillende vakgebieden minder scherp als in de hogere groepen. Taalontwikkeling vindt bv. gedurende de hele dag plaats; tijdens voorlezen, muziek en in de verschillende speelhoeken. Dat geldt voor alle vakgebieden in groep 1 en 2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Kawama komen alle vakken aan bod. De tijd die er aan besteed wordt is voor een aantal vakken afhankelijk van de resultaten. Op basis daarvan kan het zijn dat een leerjaar meer tijd besteed aan technisch lezen dan een andere groep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kijken bij iedere leerling die naar Kawama; kunnen wij deze leerling het onderwijs bieden dat het nodig heeft? Afhankelijk van de specialisaties in de school en de aanwezigheid van extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent, wordt besloten of we een leerling onderwijs kunnen aanbieden. In transparant en goed overleg met de ouders komen we doorgaans tot goede afspraken hierover.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven