Oecumenische basisschool Kawama

Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Kawama

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij oecumenische basisschool Kawama. U vindt hier veel informatie omtrent het onderwijs en resultaten van Kawama. Graag verwijs ik u ook door naar de site van Kawama: www.kawama.nl. Mocht u na het lezen van zowel Scholen op de Kaart als de site, de school graag eens in het echt wilt zien, neem dan contact op met de school. U bent altijd welkom voor een rondleiding en gesprek. Op de website vindt u ook de schoolgids in de vorm van een flyer (per jaar) of de bewaargids (vier jaar).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervaringsgericht onderwijs
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Aandacht voor ieder kind
  • 5-gelijke-dagenmodel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kawama is ruim vijftien jaar geleden gestart in een nieuwe wijk, de Weidevenne. De school heeft op haar hoogtepunt meer dan 400 leerlingen gehad, verdeeld over drie locaties. De wijk Weidevenne is inmiddels een volwassen wijk geworden, wat ook inhoudt dat er meer bewoners (kinderen) naar het voortgezet onderwijs gaan, dan naar de basisscholen. Het leerlingaantal van Kawama was de laatste jaren op de teldatum van 1 oktober als volgt:

2017: 273

2018: 243

2019: 230

De prognose van de gemeente destijds, is dat de school stabiliseert rond de 200 á 210 leerlingen. De praktijk laat dat ook zien. Sinds schooljaar 2019-2020 is de school alleen nog gevestigd in het hoofdgebouw en worden er geen extra locaties meer gebruikt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor-tussen en naschoolse opvang is in ons schoolgebouw gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven