Oecumenische basisschool Kawama

Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Kawama

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij oecumenische basisschool Kawama. U vindt hier veel informatie omtrent het onderwijs en resultaten van Kawama. Graag verwijs ik u ook door naar de site van Kawama: www.kawama.nl. Mocht u na het lezen van zowel Scholen op de Kaart als de site, de school graag eens in het echt wilt zien, neem dan contact op met de school. U bent altijd welkom voor een rondleiding en gesprek. Op de website vindt u ook de schoolgids in de vorm van een flyer (per jaar) of de bewaargids (vier jaar).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervaringsgericht onderwijs
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Aandacht voor ieder kind
  • 5-gelijke-dagenmodel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kawama deelt met een andere basisschool een mooi, modern en ruim gebouw. De school heeft rond de 190 leerlingen. Het gebouw kent mooie faciliteiten zoals een bibliotheek, een sporthal, een peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, lichte lokalen en een groot dakterras. 

De leerlingen van Kawama ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier, in hun eigen tempo. Ieder mens is immers uniek. Wij streven ernaar dat kinderen een grote mate van zelfstandigheid en gevoel van eigenaarschap ontwikkelen. Dat doen we onder andere door het bieden van keuzemogelijkheden, coachgesprekken en het formuleren van eigen doelen.

De leerlingen zijn in schooljaar '23-'24 verdeeld over acht groepen. Het gemiddelde is op dit moment 23 leerlingen per groep. Het zijn homogene groepen, geen combinatiegroepen. In groep 1/2 kiezen wij bij de start van het schooljaar voor een combinatiegroep. Vanaf januari 2024 komt er een instroomgroep voor de jongste kleuters. Op die manier hebben zij een goed begeleide start en hoeven zij niet in de grotere groep te starten.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor-tussen en naschoolse opvang is in ons schoolgebouw gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven