Openbare basisschool De Delta

Delfland 2 1447 AV Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Delta

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Delta nemen wij de Centrale Eindtoets af. In 2020 is er geen afname Centrale Eindtoets geweest i.v.m. het Corona virus. In 2021 was het eindresultaat 539,5 tegenover 534,5 landelijk gemiddeld. We zijn trots op het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.

Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen.

Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Voor obs De Delta is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau vastgesteld op 43,5%.                

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden bij de leerlingen in januari/februari en in mei/juni tussentijdse CITO-toetsen afgenomen. Het betreft de volgende toetsen:

  • Rekenen & Wiskunde
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Technisch Lezen (Drie Minuten Toets)

Daarnaast wordt ook het AVI-leesniveau van het kind bepaald. De opbrengsten van deze toetsen worden schoolbreed geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. De resultaten kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. Daarnaast worden de individuele opbrengsten met de kinderen en  ouders besproken tijdens de KOL gesprekken. Op grond van de laatste resultaten wordt de groepsanalyse voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 geven wij advies voor de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. Aan het einde van groep 7 (juni) krijgt het kind een voorlopig advies, als de uitslag van de NIO bekend is (november) dan volgt er opnieuw een voorlopig advies en na afname van de M toetsen van Cito (februari) volgt een definitief advies. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Mocht u het als ouder onverhoopt toch niet eens zijn met het advies, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school.

Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven