't Geerke

Kerkstraat 3 6655 AK Puiflijk

  • Schoolfoto van 't Geerke
  • Schoolfoto van 't Geerke
  • Schoolfoto van 't Geerke

Het team

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs is er twee keer per week een vakleerkracht aanwezig voor de groepen 2/3 t/m 8.

In het schooljaar 2020-2021 is het door een subsidie van de gemeente Druten mogelijk dat de groepen 2/3 t/m 8 AMV-lessen krijgen. Dit zijn voor iedere groep om de week een les van 45 minuten. De eigen leerkracht doet de andere week de zogenaamde spiegelles. In totaal zijn er 7 lessen die door een vakleerkracht muziek worden gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden vanwege ziekte of verlof, regelt IPPON de vervanging. Wanneer er verlof wordt aangevraagd door een leerkracht, plant IPPON hier de vervanging voor in. Bij ziekte wordt er soms op het laatste moment een verzoek ingediend. Het komt voor dat er geen vervanger beschikbaar is. Intern wordt er dan gekeken wat er aan mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door het inzetten van ambulant personeel of leerkrachten die extra werken. In een enkel geval, wanneer er geen mogelijkheden zijn, wordt een groep opgedeeld of naar huis gestuurd. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. Wanneer er thuis geen opvang mogelijk is, worden kinderen altijd op school opgevangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1, 2 en 3 zijn als stamgroepen ingedeeld (1/2, 1/2, 2/3). We starten in 2020-2021 een proces waarbij wij ons richten op de doorgaande lijn in de groepen 1-2-3. Spel zien wij als basis voor de ontwikkeling. Om gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren zijn wij genoodzaakt groepsdoorbrekend te gaan werken. Hiervoor is het nodig om de doorgaande lijn visueel te maken. Door op deze manier aan de schoolontwikkeling te werken, wordt er meer recht gedaan aan verschillen en werken we aan eigentijds onderwijs.

De groepen 4 t/m 8 zijn (nog) ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem. Ook het meer groepsdoorbroken werken, is onderwerp van onze schoolontwikkeling in deze groepen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We starten dit schooljaar (2020-2021) een proces waarbij we ons richten op de doorgaande lijn in de groepen 1-2-3. Spel zien we als basis voor de ontwikkeling. We werken met thema's van IEYC (Early Years). Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. Dit betekent dat we meer groepsdoorbroken werken waardoor het onderwijsaanbod meer kan worden aangepast aan de mogelijkheden van ieder kind.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes die we gebruiken:

  • Rekenen: Wereld in Getallen, digitaal met Gynzy
  • Lezen: Veilig Leren Lezen
  • Taal/Spelling: STAAL
  • Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip
  • Engels: Ipockets (groep 1-4) en Our Discovery Island (groep 5-8)

't Geerke is een IPC-school. International Primary Curriculum (IPC groep 3-8)) en het International Early Years Curriculum (IEYC groep 1-2).  Het IPC/IEYC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Dat betekent dat we altijd kijken naar een volgende stap. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Als basis om tot leren te komen, is een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde. Wij maken gebruik van het programma van De Vreedzame School waarbij de leerlingen mede-verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas en op school.

Ieder kind werkt op een eigen manier. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, hebben we in school verschillende werkplekken. Kinderen kunnen kiezen om te werken in de klas of op een leerplein om samen te werken of een stilteruimte om alleen aan een taak te werken.  

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven