Montessori +, locatie Prinsenbeek

Straatweide 30 4841 ND Prinsenbeek

  • Van concreet naar abstract
  • Verwonderen, ontdekken, ervaren...

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van Montessori+ 

Montessori+ is een openbare basisschool die valt onder de stichting Markant Onderwijs. Onze school heeft twee locatie, een locatie in Prinsenbeek, de andere locatie is in de wijk Boeimeer, nabij het centrum van Breda . Wij werken vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Kinderen op onze school worden gestimuleerd om te leren vanuit nieuwsgierigheid en een intrinsieke motivatie. Er is veel aandacht voor vaardigheden als plannen, samenwerken en het omgaan met verantwoordelijkheden. Naast aandacht aan de cognitieve vakken is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele, culturele en sportieve ontwikkeling van het kind.

De school heeft twee afdelingen: de Montessoriafdeling en een afdeling voor voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (HB-afdeling). Op deze afdeling wordt fulltime onderwijs geboden aan aantoonbaar hoogbegaafde leerlingen. 

Voor ouders die de keuze voor een school voor hun kind nog moeten maken hebben we een film gemaakt waarin we uitleggen en laten zien hoe wij werken. Om de film te bekijken klikt u hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Inspireren en nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft twee afdelingen, een Montessoriafdeling en een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (HB-afdeling), dit op beide locaties. In totaal bezoeken 650 leerlingen onze school. De Montessoriafdeling in Breda telt 16 groepen. De HB-afdeling heeft 4 groepen voor voltijds- HB onderwijs. In Prinsenbeek zijn er 6 Montessorigroepen en 3 groepen voltijds HB-onderwijs. Beide locaties hebben een groep voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (2/3 groep). Voor een aantal groepen geldt een wachtlijst. Meerdere malen per jaar zijn er informatie-ochtenden voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. De data zijn terug te vinden op onze website.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school, dit is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een goed en veilig pedagogisch klimaat is belangrijk en krijgt veel aandacht binnen de groepen. Er wordt in de groepen veel tijd besteed aan het creëren van een prettig sfeer. 

Terug naar boven