Kbs De Griffioen

Schoolstraat 45 4841 XC Prinsenbeek

  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op deze pagina delen we de resultaten van de leerlingtevredenheidsmeting april 2023. We zijn trots op de veiligheidsbeleving van onze leerlingen en de waardering die we van onze leerlingen krijgen.    

De kinderen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8,3! Op twee vragen scoren de leerlingen hun tevredenheid iets lager. De twee vragen zijn:

  • Hoe vind je het op school; 7,4 
  • Hebben jullie een leuke klas; 7,8 

Het geeft een signaal om, bijvoorbeeld met de leerlingenraad, te kijken waar dit door kan komen en wat we eventueel kunnen doen om de score te verbeteren. 

Een mooie indicatie is dat de leerlingen de lessen op school en de leerkrachten hoog waarderen met respectievelijk een 8,3 en 9,3. Zij voelen zich in de klas voldoende ondersteund. Ook voelt een zeer ruime meerderheid de leerlingen zich veilig op onze school! Ze waarderen de school op het gebied van sociale en fysieke veiligheid met een 8,4! Het feit dat we een gecertificeerde KiVa school zijn en het programma in alle klassen draaien, draagt bij aan deze mooie waardering. 

Van belang bij deze cijfers blijft wel dat er altijd actie noodzakelijk blijft! Er is nog steeds een enkele leerling die zich niet fijn voelt op school. Daar zijn wij ons terdege van bewust en we blijven als school investeren in een positief veiligheidsgevoel en welbevinden! 100% fijn en veilig is het streven!

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De eerste opmerking, en deze geldt voor alle metingen op dit moment: het ontbreekt ons aan een juiste benchmark.  

Er zijn 201 vragenlijsten ingevuld van de 1185. Dat is 17% en voldoet aan het gewenste aantal respondenten van minimaal 123 deelnemers, echter vinden we als school het aantal respondenten tegenvallen. We gaan nader onderzoeken waar dit door komt. De vragenlijst is afgenomen, net na de schoolsluiting i.v.m. de Coronacrisis. Wellicht is het moment van invloed geweest. We vonden het toch belangrijk om informatie bij ouders, middels deze enquête, op te halen.  

De score voor Algemene tevredenheid is met een 7,5 voldoende. De leerlingen waarderen de school hoger, met een 8,5.

Opmerkingen over Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) zijn alle boven het schoolgemiddelde.   

Bij de opmerkingen omtrent het Onderwijsleerproces zijn de vragen omtrent ‘de aansluiting’ en ‘de uitdaging’ onder het gemiddelde gescoord. Dit zijn herkenbare items en aandachtspunten. In het algemeen lijkt leer- en werkniveau van de leerlingen een belangrijk item te zijn in de opinie van ouders en lijkt de leerstof in de ogen van ouders minder goed aan te sluiten bij hun zoon/dochter.

De items onder Informatie en Communicatie scoren net boven en onder het schoolgemiddelde. Een uitdaging voor school om hier verbetering in aan te brengen. In samenwerking met MR hebben we een communicatieprotocol opgesteld. Een uitdaging ligt er in de informatievoorziening betreffende het kind. Ook hier maken we vorderingen, maar deze zien we nog niet terug in een waardering, ondanks de inzet van het ParnasSys ouderportaal.

In grote lijn zijn we tevreden met de resultaten van deze tevredenheidsmeting. Het geeft voldoende input voor verdere ontwikkeling.       

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven