Kbs De Griffioen

Schoolstraat 45 4841 XC Prinsenbeek

  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen
  • Schoolfoto van Kbs De Griffioen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Griffioen, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster geeft je inzicht in verschillende informatie over onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Als je meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Aandacht
  • Groei
  • Ondernemend
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is 1 van de 3 basisscholen in Prinsenbeek. We bouwen aan een nieuwe school met allerlei nieuwe mogelijkheden. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst. Op dit moment is fase 1 van onze nieuwbouw klaar en nemen we dit in september 2023 in gebruik. In schooljaar 2023 - 2024 bouwen we aan fase 2. In deze fase maken we ook gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting. Deze staat op het schoolplein aan de Schoolstraat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
468
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven