Basisschool De Draaiende Wieken

Streekelsweg 6 6061 EL Posterholt

Schoolfoto van Basisschool De Draaiende Wieken

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen jaarlijks een vragenlijst af bij alle leerlingen in groep 6,7 en 8 om na te gaan in hoeverre kinderen zich prettig en veilig voelen op school, of ze zich gezien en gehoord voelen door de leerkracht en het idee hebben dat ze vanuit school voldoende worden ondersteund. Ook pestgedag is een vast onderdeel van deze vragenset.?

Kinderen geven onze school het rapportcijfer 7,9 Ze voelen zich veilig op school en geven aan met veel kinderen prettig samen te kunnen spelen/werken binnen en buiten school. De regels op school zijn voor hen voldoende helder. Pestgedrag komt weinig voor en wordt adequaat opgepakt. Kinderen hebben het idee met hun vragen, zorgen, maar zeker ook problemen met de leerstof bij teamleden terecht te kunnen. Leerlingen zien nog mogelijkheden tot groei t.a.v. de gegeven instructie en het beeld dat leerkrachten hebben van wat leerlingen al goed kunnen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders waarderen onze school met een 7,7 U schat in dat onze leerkrachten meer vakkennis hebben dan voorheen, waardeert u de lessen weer iets positiever, bent te spreken over de diversiteit in ons leerstofaanbod, bent tevreden over de wijze waarop we kinderen leren samenwerken en heeft het idee dat uw kinderen voldoende uitgedaagd worden.? ?T.o.v. de vorige afname, 2 jaar geleden, is opnieuw groei te zien in de waardering / tevredenheid van ouders over de school op vrijwel alle gebieden.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven