Jenaplanschool met de Bijbel

Schoolstraat 6 4693 BG Poortvliet

  • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
  • We maken gebruik van primaire bronnen
  • Samen leer je meer!
  • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
  • werken met gedachtenposters

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Jenaplanschool met de Bijbel. Wij zijn een school waar kinderen zich thuis en geborgen voelen. De basis voor de geborgenheid is de 2- en 3-jarige stamgroep, waar de ontwikkeling van capaciteiten en talenten van de kinderen worden gestimuleerd door de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: gesprek, werk, spel en viering. Onze kernwaarden zijn samenwerken, eigenaarschap, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, zelfkennis, respect en talenten ontwikkelen. Ons onderwijs is tevens gericht op de 21e eeuwse vaardigheden. Wij zijn trots op onze school en haar moderne Jenaplanonderwijs. We ontvangen u graag. Bel daarom gerust voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0166-612768. 

De gegevens op deze website zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren we meer
  • we leven vanuit de Bijbel
  • we werken vanuit de relatie
  • gesprek, spel, werk en viering
  • we werken met stamgroepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is er een gestage groei zichtbaar. Deze groei wordt mede veroorzaakt door de instroom van leerlingen van andere scholen uit de regio.

De instroom van kleuters is stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven