OBS Valckesteyn-Noord

Jan van Almondestraat 89 3176 VA Poortugaal

Schoolfoto van OBS Valckesteyn-Noord

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Zelfstandig
  • Relatie
  • Breed aanbod
  • Nijntje beweegprogramma

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Valckesteyn Noord is een kleine school met een 'dorpsgevoel'. De meeste leerlingen van onze school komen uit Poortugaal en omgeving. Door de kleinschaligheid kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar allemaal. We werken geregeld groepsdoorbroken, zodat de leerlingen van en met elkaar leren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gymtijden schooljaar 2023 - 2024

Groep 1/2:    maandag:   10.15 - 11.00 uur

Groep 3/4/5: maandag    08.30 - 10.00 uur

Groep 6/7/8: woensdag.  08.30 - 10.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast sociale veiligheid, is ook fysieke veiligheid erg belangrijk. Elk jaar wordt een veiligheidscheck gedaan van het schoolgebouw, het plein en de sporthal. Een deel van het team volgt elk jaar een BHV-cursus. De kinderen (en ouders) die op de fiets komen, stappen af, zodra zij op het schoolplein zijn en zetten hun fiets in het fietsenrek. Tijdens de schooltijden is onze deur gesloten. U kunt aanbellen als u naar binnen wilt, waarna één van onze medewerkers de deur voor u opent.

Onze school is onderdeel van Stichting OPO Albrandswaard. OPO Albrandswaard verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. OPO Albrandswaard vindt verantwoord omgaan met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. OPO Albrandswaard is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacy toelichting op deze pagina leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Terug naar boven