Christelijke Basisschool Samuël

Noordzijdseweg 221 A 3415 RE Polsbroek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS Samuël.

CBS Samuël is een christelijke basisschool met als motto: "Waar een klein school groot in kan zijn"

Op deze site vindt u alle relevante informatie van onze school.

Mist u dingen of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de school of bezoek dan onze website: https://www.samuelpolsbroekerdam.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gericht op groei
  • Aandacht voor iedereen
  • We doen het samen
  • We delen de verantwoording
  • We werken vanuit vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8:20 uur is er pleinwacht en is de school open. De leerlingen mogen dan naar binnen om hun tas op te hangen. De eerste bel gaat om 8:27 uur. De eerste bel is het sein voor alle leerlingen om naar binnen te gaan. De lessen starten wanneer de tweede bel gaat, deze bel gaat om 8:30 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven