CBS Eben Haëzer

Hr Willem van Egmondstr 1 3415 PW Polsbroek

  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom het schoolvenster van CBS Eben Haëzer. CBS Eben Haezer is een christelijk basisonderwijs met als motto: Groeien doen we samen!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de school of bezoek dan onze website: https://www.ebenhaezerpolsbroek.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We doen het samen
  • Werken in vertrouwen
  • Gericht op groei
  • Stimuleren tot eigenaarschap
  • Een basis voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8:15 uur is er een leerkracht aanwezig op het schoolplein. Om 8.20 uur gaan de deuren van de onderbouw open en kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 worden binnengebracht door hun ouders. 

Wanneer de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt de directeur zich het recht voor een tropenrooster in te laten gaan. Gedurende een bepaalde periode zullen de lessen volgens dit rooster gegeven worden

In verband met de beschikbare ruimte voor fietsen mogen alleen de kinderen die niet in de buurt van de school wonen, op de fiets naar school komen. Aangezien het aantal leerlingen elk jaar wisselt, wordt dit per jaar afgesproken.

Wilt u, wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, de auto zo parkeren dat er geen overlast en/of gevaar wordt veroorzaakt?

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven