WSKO r-.k basisschool Verburch-hof

De Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk

  • De school heeft een ruime speelplaats met speeltoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel en plek om te voetballen. Voor de jonge kinderen hebben we stepjes en karren.
  • Wij hanteren een continurooster.
Alle kinderen eten in het eigen lokaal onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Smallsteps
  • Schoolfoto van WSKO r-.k basisschool Verburch-hof
  • Op de speelplaats hanteren we duidelijke afspraken. Dus lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar het hek. Daarna gaan ze fietsend naar huis.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen 2x per week gymles krijgen van een vakleerkracht.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In ........... hebben we onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een tevredenheidspeiling afgenomen via Parnassys. 

De volgende onderdelen zijn door de leerlingen beoordeeld met een waardering tussen de 0 en de 4 (0=slecht, 4=zeer goed). Hiertoe moesten ze diverse vragen per onderdeel beoordelen. Dat leverde het volgende beeld op:

Onderwijsleerproces                3,0

Schoolcultuur                            3,0

Organisatiemanagement          2,9

Imago                                          3,6

De leerlingen zijn niet zo tevreden over de netheid van de gangen en de toiletten. Ze zijn erg tevreden over de sfeer in de groep en de uitleg van de leerkracht. Ze voelen zich veilig en hebben voldoende vriendjes en vriendinnetjes. Ze geven aan dat ze het fijn vinden op school en dat ze veel leren. 

In dezelfde periode hebben we ook onder de ouders een tevredenheidspeiling afgenomen, met de volgende resultaten:

Onderwijsleerproces                3,5

Planmatige ondersteuning       3,3

Schoolcultuur                            3,2

Samenwerking met ouders      3,5

Organisatiemanagement          3,6

Imago                                          3,5

Dit zijn mooie resultaten, waar we blij mee zijn. We blijven, in samenspraak met de leerlingen en de ouders, werken aan het verder verbeteren van onze onderwijskwaliteit.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven