WSKO r-.k basisschool Verburch-hof

De Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk

  • De school heeft een ruime speelplaats met speeltoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel en plek om te voetballen. Voor de jonge kinderen hebben we stepjes en karren.
  • Het overblijven, onder begeleiding van ouders, wordt georganiseerd door Catalpa. Het overblijven vindt plaats in het atrium en in diverse lokalen binnen de school.
  • Schoolfoto van WSKO r-.k basisschool Verburch-hof
  • Op de speelplaats hanteren we duidelijke afspraken. Dus lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar het hek. Daarna gaan ze fietsend naar huis.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen 2x per week gymles krijgen van een vakleerkracht. Bij ons is dat juf Yvonne.

In het kort

Toelichting van de school

WSKO Verburch-hof  is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 18 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten.  

De school is gevestigd in een opvallend, nieuw en licht gebouw en voorzien van moderne leermiddelen. De school is onderdeel van Brede School Westhof, waarin kinderopvang, buitenschoolse opvang, logopedie, fysiotherapie, kindertherapie en dyslexiebehandelingen onder één dak worden aangeboden. WSKO Verburch-hof heeft veel aandacht voor het individuele kind en streeft ernaar het maximale uit de kinderen te halen. Naast extra zorg voor kinderen die de lesstof lastig vinden, heeft de school een speciaal programma voor hoogbegaafde kinderen. De school heeft een veilig en sociaal klimaat hoog in het vaandel staan. Het is de eerste school in het Westland die werkt volgens de principes van de “Vreedzame school”*, een speciaal programma dat werkt aan een klimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar om gaat. Het kind staat bij ons centraal.

Bent u geïnteresseerd in onze school, maakt u dan een afspraak voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Tel.0174-210410.

Wij laten u graag en met trots onze school zien.

*= zie www.devreedzameschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Levert kwaliteit
  • Heeft perfecte voorzieningen
  • Bereidt voor op maatschappij
  • Gaat uit van talenten
  • Ook leren door DOEN!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven