WSKO Basisschool De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18 2685 WB Poeldijk

  • Op De Nieuwe Weg word je (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent.
  • We hebben een ruim schoolplein met een uitdagend speeltoestel. Met stoepkrijt bieden we iedere week nieuwe spellen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van WSKO basisschool De Nieuwe Weg in Poeldijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier/enthousiasme
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO) is een voorziening tussen school en thuis voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Met buitenschoolse opvang bedoelen we: voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur), tussenschoolse opvang (overblijf), naschoolse opvang (tot 18.00 uur) en vakantieopvang (van 7.30 tot 18.00 uur). Voor buitenschoolse opvang kunt u inschrijven op het moment dat uw kind 2 jaar is. De school die u kiest is hierbij voor ons niet van belang; Simba haalt kinderen van alle scholen in Monster en Poeldijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven