Openbare Daltonschool Poeldijk

Bernardolaan 16 2685 WB Poeldijk

Schoolfoto van Openbare Daltonschool Poeldijk

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site vindt u informatie over de resultaten van de Openbare Daltonschool Poeldijk, één van de locaties van de Openbare Daltonschool Honselersdijk-Poeldijk. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze website www.odschool.nl. Meer praktische informatie vindt u op www.odpoeldijk.nl.

Belangrijk voor ons is dat de daltonpijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie terug te zien zijn in de dagelijkse gang van zaken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven