Octantschool Vlinderboom

Zilverreigerdreef 103 2643 MC Pijnacker

  • ... met kapla
  • We verhuizen in het eerste kwartaal van 2022 naar een nieuw gebouw.
  • Een precies werkje, goed voor de fijne motoriek.
  • ... en vooral leuk in de zandbak!
  • Schoolfoto van Octantschool Vlinderboom

Het team

Toelichting van de school

Een vrijwilliger geeft technieklessen aan halve groepen leerlingen. Hij biedt lessen aan over electriciteit, figuurzagen en scheikundige reacties.

Een vrijwilliger geeft Engelse spraaklessen aan bij kleuters 1 x per twee weken.

Team4Talent geeft ondersteuning bij bewegingsactiviteiten.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten zich ziek melden of verlof aanvragen wordt er een beroep gedaan op Poolwest, een invallerspool en de parttime leerkrachten worden gevraagd bij te springen.

Wanneer geen leerkracht beschikbaar is zullen we kiezen voor verdeling van een groep over enkele andere groepen of we vragen ouders of hun kind mag thuisblijven. Het lerarentekort heeft invloed op het vinden van leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij geven les in drie niveaus.

1. Een basisniveau, niveau waar leerlingen ongeveer zouden moeten zitten op basis van hun groep.

2. Een ondersteuningsniveau, voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben. Dit kan per kind en per vak verschillen.

3. Een uitdagend niveau voor leerlingen die meer uitdaging behoeven.

Onder het motto "Iedereen groeit" leert elke leerling er dagelijks wat bij, maar ook leerkrachten en overig personeel is bereid en in staat om van situaties en processen te leren.

Als de ondersteuningsbehoefte niet toereikend is, vragen wij hulp aan het samenwerkingsverband PPO-Delflanden. 

https://www.ppodelflanden.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er wordt door Octantschool Vlinderboom nauw samengewerkt met Skippy Pepijn. In het eerste kwartaal van 2022 zal er een kindcentrum worden gerealiseerd in een nieuw gebouw aan het eind van de Zilverreigerdreef.

Terug naar boven