Octantschool Vlinderboom

Zilverreigerdreef 103 2643 MC Pijnacker

 • ... met kapla
 • We verhuizen in het eerste kwartaal van 2022 naar een nieuw gebouw.
 • Een precies werkje, goed voor de fijne motoriek.
 • ... en vooral leuk in de zandbak!
 • Schoolfoto van Octantschool Vlinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school. 

Ontdek samen dat wat je nog niet kent, om te worden wie je bent.

Met een teamvan ervaren en enthousiaste leerkrachten creëren wij graag een veilige leeromgeving voor uw kind. Dit doen wij door;

 • het leren van en met elkaar d.m.v. coöperatieve werkvormen 
 • het geven van Engels in alle groepen
 • aandacht voor techniekonderwijs
 • de inzet van de leerling-verbeterborden, waarbij kinderen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces en zij planmatig werken aan het bereiken van doelen
 • ouders te zien als ervaringsdeskundigen
 • gebruik te maken van een persoonlijk rapportfolio waarin de ontwikkeling van uw kind zichtbaar is.

Op onze school zijn we verdraagzaam naar elkaar, respecteren we elkaar en onze verschillen en houden we rekening met elkaar. Wij maken hierbij gebruik van De Kanjertraining. Op zoek naar specifieke informatie? Neem een kijkje te nemen op onze website. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kanjertraining
 • Gouden Vlinderboomregels
 • Expliciete directe instructie
 • Ontdekkend leren
 • Zelfbewustzijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de nieuwbouwwijk Keijzershof te Pijnacker. De komende jaren verwachten wij een toename van het leerlingenaantal. In schooljaar 2022-2023 wordt een nieuw schoolgebouw verwacht in dezelfde straat. Samen met de kinderopvang organisatie Skippy Pepijn worden wij een Kindcentrum.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hanteren wij de kwaliteitskaart gedrag met in ons achterhoofd de inzet van de Kanjertraining om zo veel als mogelijk positief gedrag te belonen. Wij gebruiken hier op school daarvoor fiches. Negatief gedrag wordt genegeerd en geen aandacht aan gegeven en/of consequenties aan verbonden. Dit wordt zichtbaar via het bollensysteem. Dit geeft duidelijkheid aan onze leerlingen en zij voelen zich hier veilig en prettig bij.

In de risicoinventarisatie-evaluatie wordt aangegeven waar de school zich aan houdt en waar nog op gelet kan worden.

Terug naar boven