Johannesschool

Bakenpad 1 2641 SZ Pijnacker

  • We geven onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden mee om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof van rekenen, spelling en technisch lezen regelmatig met tablets.
  • De kinderen leren om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.
  • Leerlingen werken op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
  • Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een kritische houding worden stapsgewijs vergroot.

Contactgegevens

Johannesschool

Bakenpad 1
2641 SZ Pijnacker

Telefoon:
015 369 37 12
Schoolwebsite:
www.johannesschoolpijnacker.nl
E-mailadres:
info@johannesschoolpijnacker.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1443
Website schoolbestuur:
www.skoppijnacker.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.

Terug naar boven