Mariaschool

Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Mariaschool maakt vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik van het programma SCOL om het sociaal-emotioneel welbevinden en de ontwikkeling op dit gebied te monitoren. De resultaten van de jaarlijkse monitoring (waaronder ook de monitoring sociale veiligheid) worden automatisch gedeeld met de inspectie van het onderwijs.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 zijn de ouders/verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten uit het onderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van het Schoolplan 2023-2027. In de schoolplanperiode 2023-2027 zal ouders/verzorgers wederom gevraagd worden deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven