Openbare Basisschool De Bonte Tol

Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf schooljaar 2018-2019 zetten wij bij een vervanging een leerkracht in uit de vervangingspool van Scholengroep Holland.

Mocht er vanuit de vervangingspool geen leerkracht beschikbaar zijn, volgen wij onderstaande stappen:

 1. We vragen binnen het leerkrachtenteam of leerkrachten extra willen werken
 2. We kijken of er binnen ons externe netwerk een leerkracht beschikbaar is
 3. We schakelen indien beschikbaar een onderwijsassistente of stagiaire in, die begeleid wordt door een leerkracht van een andere groep
 4. De kinderen worden verdeeld over andere groepen
 5. Als er geen goede opvang is, worden de leerlingen naar huis gestuurd.
 6. Mocht de situatie langer duren, dan wordt de volgende dag een andere groep naar huis gestuurd, ook deze groep krijgt hierover van tevoren een brief mee

Ouders die in de laatste twee gevallen (punt 5 en 6) geen opvang voor hun kind kunnen vinden, kunnen zich wenden tot de schoolleider.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken, ontleend aan de Daltonmethode, is de basiswerkvorm van ons onderwijs. De kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak waarbij zij hun werk goed leren plannen. De kinderen werken op hun eigen niveau, leren keuzes maken, werken samen, leren zichzelf te presenteren en verantwoording te nemen. Wij stimuleren de kinderen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun niveau te verhogen. Het zelfstandig werken begint al in groep 1/2 en wordt opgebouwd tot halverwege groep 5. Vanaf deze periode plannen de kinderen hun werk voor de gehele week.

International Primary Curriculum  (IPC)

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met het IPC. Het IPC is een thematisch en creatief curriculum waar de creatieve en zaakvakken, zoals wereldoriëntatie, geschiedenis, natuurkunde, handvaardigheid en muziek, zijn geïntegreerd en dat volledig draait om het leren. Niet alleen het ophalen van kennis, maar ook het aanleren van vaardigheden en het leggen van verbanden vormen de basis waarop het IPC is samengesteld. Leerdoelen vormen de basis van het IPC. Door zelf te onderzoeken, vaak in samenwerking met andere leerlingen en de leerkracht behalen de kinderen hun doelen. Ook biedt IPC ruimte aan persoonlijke leerdoelen en Internationale leerdoelen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in het portfolio. Regelmatig presenteren de kinderen aan elkaar of de ouders hoe zij hun leerdoel behaald hebben. Het IPC heeft een eigen website, waarop u aanvullende informatie over de filosofie, structuur en inhoud kunt vinden, www.ipc-nederland.nl. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Algemeen: IPC omvat de vakken wereldoriëntatie, natuur, geschiedenis, creatieve vakken, techniek en internationaal. 

Groep 3 : De uren van lezen vallen onder 'taal'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Bonte Tol willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in Pijnacker en omgeving te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij maken het liefst geen uitzondering in de toelating en willen ook leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden.

Voorwaarde is dat wij in staat zijn de zorg te bieden die het kind nodig heeft en verdient. Dat wordt in overleg met de ouders, de leerkracht, het zorgteam van De Bonte Tol en eventueel externe partijen onderzocht. In de meeste gevallen kunnen wij de zorg bieden die het kind nodig heeft, maar als dat niet kan, dan helpen wij ouders met het vinden van een geschikte school in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Op De Bonte Tol werken wij met een Flexklas. In deze klas worden leerlingen met een hulpvraag op cognitief en of sociaal-emotioneel gebied, begeleid. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de extra begeleiding in of buiten de klas geboden. De kinderen met een arrangement worden ook begeleid vanuit de Flexklas. Indien dat nodig is wordt er ook externe hulpverlening ingeschakeld.

Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan De Bonte Tol vanuit de basisondersteuning (zie Schoolondersteuningsprofiel) kan bieden, dan kan er een arrangement worden aangevraagd bij ons samenwerkingsverband PPO Delflanden. Indien het arrangement wordt toegewezen komen er extra financiële middelen beschikbaar om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te maken. 

De extra begeleiding wordt altijd na overleg met ouders, de leerkracht, het zorgteam van de school (bestaande uit directie, intern begeleider en de Flex coördinator) en eventueel een extern deskundige geboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven