Openbare Basisschool De Bonte Tol

Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol

In het kort

Toelichting van de school

Aan onze (toekomstige) leerlingen:

Welkom op De BonteTol! Een kleurrijke school waar je mag zijn wie je bent. Je wordt voorbereid op een maatschappij waarin zelfkennis, zelfstandigheid, over (lands-)grenzen heen kijken, samenwerken en écht contact kunnen maken belangrijker zijn dan ooit. Bij onze lessen kijken wij goed naar jouw onderwijsbehoeften en leerstijlen. Wij vertrouwen er op dat wij samen met jou en je ouders/verzorgers het beste uit jezelf halen. 

Onze visie: Ieder kind is uniek en daar passen wij ons onderwijs op aan.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IPC (leerdoelgericht)
  • Zelfstandigheid
  • TA4kids, iedereen is oké
  • Talentontwikkeling
  • Afstemmen onderwijsbehoeften

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat de wijk Tolhek is uitgegroeid is het aantal leerlingen in de afgelopen jaren gedaald. De uitstroom in groep 8 is daardoor groter dan de instroom. Op dit moment heeft De Bonte Tol 7 groepen en naar verwachting blijft dit de komende jaren stabiel. Jaarlijks stromen er rond de 30 leerlingen in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een actueel overzicht van studiedagen vindt u in de kalender van de website van social schools en in onze schoolgids deel B

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven