Octantschool Ackerweide

Gantellaan 7 2642 JK Pijnacker

Schoolfoto van Octantschool Ackerweide

Het team

Toelichting van de school

Binnen Ackerweide werken we met verschillende interne specialisten 

De volgende specialismen zijn aanwezig binnen het team

Rekenen 

Taal

Hoogbegaafdheid

Gedrag

Expliciet directe instructie

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Wetenschap  en technologie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie beleid Octant 

www.octant.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie invulling van onderwijstijd

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ontwikkelingsgericht onderwijs verbindt een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek. Het staat tussen methodegerichtheid en leerlinggerichtheid, waarbij van beide aanpakken de goede kanten gebruikt worden. Tegelijkertijd vermijdt OGO de valkuilen van beide aanpakken. Het gevaar aan methodegerichtheid is dat de leerlingen ondergeschikt worden aan de methode. En bij een te sterke leerlinggerichtheid is het gevaar dat de leerkracht te afwachtend is om te zien wat de leerling al kan. OGO is dus de gulden middenweg. 

Werken met thema’s

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit tot een thema. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. Kleuterleerkrachten bedenken ook nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt. Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie, reflectie, in elke fase van het thema.ActiviteitenOntwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:- Spelactiviteiten- Constructieve en beeldende activiteiten- Gespreksactiviteiten- Lees- en schrijfactiviteiten- Reken- en wiskundige activiteiten. 

Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Een vaste tijdsindeling van specifieke vakken is dus niet te bepalen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie ondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum

Met kinderopvangorganisatie Skippy-Pepijn is een samenwerkingsovereenkomst getekend om vanaf schooljaar 2022 een Kindcentrum te worden. Dit zal in de praktijk een verregaande samenwerking zijn tussen school en opvang.

Terug naar boven