Octantschool Ackerweide

Gantellaan 7 2642 JK Pijnacker

Schoolfoto van Octantschool Ackerweide

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Hierin vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool, een christelijke school met een fijne sfeer en leeromgeving die past bij u en uw kind. Het onderwijs op Ackerweide is ontwikkelingsgericht, wat inhoudt dat we aan de hand van 6 thema's per jaar onderwerpen uitdiepen. Deze thema's, zoals de bakker en ruimtevaart, laten we terugkomen in ieder aspect van ons dagelijks lesprogramma. We passen ons onderwijs aan op de leerbehoeften van ieder kind. Steeds weer gaan we op zoek naar manieren om uw kind met een twinkel in de ogen naar school te laten gaan.

Niet alle onderdelen van "Scholen op de Kaart" zijn ingevuld. Wel is de schoolgids bijgevoegd. Hier kunt u zeer veel informatie lezen over de school!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewustzijn
  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal gedaald. Het marktaandeel in de wijk is echter gestegen. De wijk bestaat voornamelijk uit grote eengezinswoningen. Gezinnen blijven er dus lang wonen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, vermindert.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen krijgen minimaal 7.520 uur les overacht schooljaren. Op Ackerweide hanteren we een continurooster, waarbij de kinderen op school lunchen (op maandag, dinsdag en donderdag) en de schooltijden vooralle groepen gelijk zijn. 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-15.00 uur

Woensdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan en het anti-pestprotocol kunnen opgevraagd worden op school.

Terug naar boven