Octantschool Beatrix

Julianalaan 2 2641 HC Pijnacker

  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In november 2018 werd de Leerlingtevredenheidspeiling bij al onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 afgenomen. 76 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Het tevredenheidspercentage was 96%. Leerlingen zijn zeer tevreden over de thema’s: welbevinden en leerkracht. Over de voorzieningen zijn de leerlingen matig tevreden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april 2018 werd de Oudertevredenheidspeiling bij onze ouders afgenomen. Met een beantwoordingspercentage van 66% was de respons uitstekend. Het tevredenheidspercentage was 95%. Daarmee hebben de ouders Beatrix van een fraai rapportcijfer voorzien. Een belangrijk meetinstrument van de peiling is de Net Promotor Score. Deze NPS score meet de loyaliteit van ouders ten aanzien van de school. Met een score van +34 onderscheidt Beatrix zich duidelijk en in positieve zin van het landelijk gemiddelde, dat op +13 staat.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven