Octantschool Beatrix

Julianalaan 2 2641 HC Pijnacker

 • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
 • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
 • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
 • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
 • Schoolfoto van Octantschool Beatrix

Het team

Toelichting van de school

EEN ENTHOUSIAST, VAKKUNDIG EN ZEER ERVAREN TEAM

De sleutel tot krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer wordt gevormd door ons team. Op Beatrix werkt een enthousiast, vakkundig en zeer ervaren team. Leerkrachten die met hart en ziel gekozen hebben voor het onderwijs aan uw kind. Naast leerkrachten met prima onderwijskwaliteiten heeft Beatrix ook een team van specialisten in dienst. Deze specialisten geven leerkrachten ruggensteun waar dat nodig is. Samen met het team zorgen deze specialisten voor krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beatrix heeft de laatste 10 jaar een ziekteverzuim van < 1%. Een gegeven om trots op te zijn, maar geen garantie voor een zorgeloze toekomst. Op Beatrix wordt bij afwezigheid van een collega eerst de lengte van de vervanging ingeschat. Bij langdurige vervanging wordt naar een structurele oplossing gezocht.

 1. De tekst hieronder heeft betrekking op kortdurende vervanging. (1-5 schooldagen)   Vervanging extern. Wanneer een medewerker ziek is of recht heeft op een verlofdag, doet Beatrix een beroep op Pool West. Pool West heeft een bestand van invallers en vaste vervangers. Ook deze Pool heeft echter met het lerarentekort te maken en is niet altijd in staat adequate vervanging te bieden. 
 2. Vervanging intern. Er wordt naar vervanging op Beatrix gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een duo-partner, een arrangementsbegeleider, een onderwijsassistent of een leraar in opleiding zijn. Indien deze vervanger niet bevoegd is, wordt toezicht geregeld. Voorwaarde voor vervanging is dat het oorspronkelijke programma van deze vervanger voor die dag door anderen kan worden waargenomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen zijn welkom op Beatrix                                                                             

De meeste kinderen vinden een fijn plekje waar ze zich prima kunnen ontwikkelen. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben zijn op Beatrix van harte welkom. Er is zorg voor kinderen die met extra ondersteuning tot betere prestaties komen. Maar er is ook aandacht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Om aan hun specifieke onderwijsbehoefte tegemoet te komen, is er op Beatrix een plusklas. In deze plusklas wordt deze groep kinderen extra uitgedaagd waardoor het plezier in onderwijs voor hen sterk toeneemt.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het curriculum van Beatrix wordt voor elk vak voldoende leertijd ingeruimd. In deze leertijd is krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer het belangrijkste kenmerk.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het curriculum van Beatrix wordt voor elk vak voldoende leertijd ingeruimd. In deze leertijd is krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer het belangrijkste kenmerk.

De sleutel tot krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer wordt gevormd door ons team. Op de Beatrixschool werkt een enthousiast en vakkundig team. Leerkrachten die met hart en ziel gekozen hebben voor het onderwijs aan uw kind. Naast leerkrachten met prima onderwijskwaliteiten heeft de Beatrixschool ook een team van specialisten in dienst. Deze specialisten geven leerkrachten ruggensteun waar dat nodig is. Samen zorgen zij voor kwalitatief uitstekend onderwijs met prima resultaten.

De specialisten in het team van Beatrix:

 • De kwaliteitsondersteuner bewaakt de kwaliteit van de zorg en het onderwijsniveau
 • De reken- en wiskundespecialist stimuleert en ondersteunt collega’s bij exacte vakken
 • De taalleesspecialist inspireert en coacht het team op lees- en spellinggebied
 • De schoolopleider begeleidt startende collega’s met leervragen op diverse terreinen
 • Daarnaast beschikt Beatrix over een gedragsspecialist en twee specialisten begaafdheid en excellentie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke dag geeft ons team met veel plezier onderwijs aan de leerlingen. Daarbij houdt het rekening met hun onderwijsbehoefte en biedt het waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is standaard in ons onderwijsaanbod opgenomen. Deze vorm van ondersteuning is gebaseerd op de kwaliteitseisen van de inspectie, de aandachtspunten uit het referentiekader en de afspraken binnen onze stichting Octant. Met het schoolondersteuningsprofiel wil Beatrix in beeld brengen welke extra ondersteuning zij haar leerlingen kan bieden. Met dit profiel worden tevens de mogelijkheden van ons onderwijs begrensd. Het document is vastgesteld in overleg met de ouders uit de Medezeggenschapsraad na samenspraak met het personeel van de school. Ouders worden over de mogelijkheden tot extra ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel heeft het karakter van een groeidocument en zal bij voortduring nader uitgewerkt en getoetst worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven