Octantschool Beatrix

Julianalaan 2 2641 HC Pijnacker

  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Beatrix, school van Octant

Samen bereik je meer. Net als bij de 8 andere Octantscholen staat ook bij Beatrix samenwerking hoog in het vaandel.

Beatrix is een school met heldere waarden en modern onderwijs. Een plek waar kinderen in een ontspannen sfeer tot prima prestaties komen. 

Onze kernwaarden zijn zelfbewustzijn, duurzaam samen en ontdekkend leren. Deze kernwaarden klinken door in al ons handelen.  

Beatrix is een school die uniek is omdat ze ijzersterk is in heel gewone dingen. Met krachtig onderwijs voor alle kinderen en ondersteuning voor elk kind dat dat nodig heeft.  
Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen
  • Zelfbewustzijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beatrix heeft door het stabiele klimaat en het betrouwbare karakter een prima imago in Pijnacker. Door deze reputatie groeit het aantal leerlingen  gestaag. We raden belangstellende ouders aan vroegtijdig een kennismakingsbezoek te brengen. Als u telefonisch of via de website reageert is een afspraak snel gemaakt. U bent van harte welkom op Beatrix.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang wordt in de omgeving van Beatrix georganiseerd. De jonge kinderen wandelen gezamenlijk met de leiding naar de opvanglocatie. Oudere kinderen gaan op eigen gelegenheid naar hun NSO. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd in samenwerking met een groep vrijwilligers. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun leeftijdgenootjes.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven