Octantschool Schatkaart

Groen van Prinstererlaan 1 2641 CA Pijnacker

  • Schoolfoto van Octantschool Schatkaart
  • Schoolfoto van Octantschool Schatkaart
  • Schoolfoto van Octantschool Schatkaart
  • Schoolfoto van Octantschool Schatkaart

In het kort

Toelichting van de school

 Schatkaart is een onderdeel van Octant. Octant is het schoolbestuur dat negen scholen in Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg) vertegenwoordigt.  Groei is de missie van de Octantscholen. Groei in de ontwikkeling van uw kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons samen steeds verder ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen prikkelen het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door een open school te zijn waar ontmoeting centraal staat. We staan open voor iedereen en sluiten niemand uit. Dit komt voort uit ons christelijke karakter, dat diep verweven zit in de dagelijkse praktijk van Schatkaart. Christelijke waarden als respect, verantwoordelijkheid, bezieling en vertrouwen bevorderen de verbinding tussen mensen. Net als alle Octantscholen is Schatkaart een school waar ieder kind gezien wordt. Met persoonlijke aandacht leren we kinderen om keuzes te maken. De leerkracht vertelt de leerlingen niet wat zij moeten leren, maar geeft hen de tools om zelf nieuwe kennis op te doen. Zo ontwikkelt ieder kind zich optimaal op eigen niveau. Ons vijf gelijke dagenmodel bevordert een klimaat van rust, structuur en veiligheid waarbinnen kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Onze visie komt terug in onze schoolnaam: we geven de kinderen een kaart om de weg te vinden waarmee ze een schat aan eigen talenten en mogelijkheden ontdekken.   Ieder kind is welkom op Octantschool Schatkaart! We kijken ernaar uit ook u en uw kind te ontmoeten op onze school en u meer te vertellen over ons onderwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap van leren
  • Leerdoelgericht leren
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven