Openbare Daltonbasisschool De Tweemaster

Duivestein 25 2641 LG Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Daltononderwijs is een goede voorbereiding op de maatschappij. Op een Daltonschool leert een kind eigen keuzes maken, zelfstandig plannen en samenwerken met kinderen van alle leeftijden. In het vervolgonderwijs en de verdere toekomst heeft een kind daar veel profijt van. De Tweemaster is een officiële Daltonschool. 

 • De school ligt in een groene omgeving met een groot speelplein;
 • Vanaf groep 1 wordt er Engelse les verzorgd;
 • Vanaf groep 5 wordt er lesgegeven over de verschillende godsdiensten en geloofsovertuigingen;
 • Voor- en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal zijn in hetzelfde schoolgebouw gehuisvest;
 • Het overblijven van kinderen wordt georganiseerd door overblijfvereniging De Tafel Van;
 • Contact met thuis vinden we heel belangrijk. Samen met de ouders kunnen we de kinderen optimaal begeleiden;
 • Ouders zijn van harte welkom en helpen mee bij activiteiten op school en zijn op deze manier zeer betrokken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Daltononderwijs
 • Veiligheid en respect
 • Samen naar toekomst
 • Afstemming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tweemaster is vanaf 2016 aan het groeien, mede door de komst van de nieuwbouwwijk Ackerswoude. 

In schooljaar 2020-2021 starten we met een extra groep. Dit betekent dat we dan werken met 6 groepen. Voor dit schooljaar kiezen we grotendeels voor enkelvoudige groepen. Dit is mede ontstaan door de leerlingenaantallen, maar ook de door Daltonwerkwijze. Bij de Daltonwerkwijze maken leerlingen ook gebruik van de expertise van elkaar. Door een goede slag te kunnen slaan in de kwaliteit van onderwijs is ervoor gekozen om in de midden en bovenbouw kleinere groepen te maken. Jaarlijks wordt de groepsindeling geëvalueerd.  De samenwerking tussen de diverse groepen zal blijven bestaan, maar in een andere vorm dan binnen combinatiegroepen. 

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit 6 groepen. Een groep 1-2, groep 2-3 en groep 4, 5, 6 en groep 7-8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven