Openbare Basisschool De Tweemaster

Blauwe Kiekedieflande 1 2641 MM Pijnacker

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen waarderen de school met een 8,5.

Het welbevinden van onze leerlingen is voor ons van groot belang. Het is belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen; zowel op gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied. Het is daarom voor ons erg belangrijk om ieder jaar de leerling-tevredenheid in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd door het team (gecoördineerd door onze intern begeleider en de gedragsspecialist) en op basis van deze analyse wordt bekeken welke aspecten extra aandacht nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook waar we heel trots op mogen zijn. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Management 2017   Rapportcijfer 9,0    

Medewerkers 2017   Rapportcijfer 7,8  

Ouders 2017            Rapportcijfer 7,8  

Leerlingen 2017       Rapportcijfer 8,4 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven