Openbare Basisschool De Tweemaster

Blauwe Kiekedieflande 1 2641 MM Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Daltononderwijs is een goede voorbereiding op de maatschappij. Op een Daltonschool leert een kind eigen keuzes maken, zelfstandig plannen en samenwerken met kinderen van alle leeftijden. In het vervolgonderwijs en de verdere toekomst heeft een kind daar veel profijt van. De Tweemaster is een officiële Daltonschool. 

 • De school betrekt vanaf augustus 2021 haar nieuwe gebouw en vormt hier het DKC Pijnacker;
 • Om de school heen ligt een nieuw aangelegd schoolplein vol motorische uitdagingen en speelruimte;
 • In het gebouw is ook een kinderdagopvang en een BSO aanwezig.
 • Veel aanwas van nieuwe leerlingen, toch in bovenbouw relatief kleine groepen en veel aandacht voor de leerling;
 • Vanaf groep 1 wordt er Engelse les verzorgd;
 • Vanaf groep 5 wordt er lesgegeven over de verschillende godsdiensten en geloofsovertuigingen;
 • Contact met thuis vinden we heel belangrijk. Samen met de ouders kunnen we de kinderen optimaal begeleiden;
 • Ouders zijn van harte welkom en helpen mee bij activiteiten op school en zijn op deze manier zeer betrokken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Daltononderwijs
 • Veiligheid en respect
 • Samen naar toekomst
 • Afstemming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tweemaster is aan het groeien, mede door de komst van de nieuwbouwwijk Ackerswoude. De school gaat naar de 140 leerlingen in 2021.

In schooljaar 2021-2022 starten we met onze nieuwe locatie in de wijk Ackerswoude. Veel van onze leerlingen uit de groepen 1-2 zijn afkomstig uit deze wijk. De school groeit hard vanuit haar onderbouw. Op 1 oktober 2021 is het leerlingenaantal 132.
Dit betekent dat we dit jaar werken met 7 groepen. Jaarlijks wordt de groepsindeling geëvalueerd. 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er 7 groepen. Twee groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In oktober 2021 zal er een besluit worden genomen over nieuwe schooltijden. Deze schooltijden zullen vanaf 09 januari 2022 ingaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven